Mekong One

Góc tết: Lưu giữ nét tết cổ truyền giữa lòng đô thị

Góc tết: Lưu giữ nét tết cổ truyền giữa lòng đô thị

Tết là một thời điểm rất đặc biệt, điểm kết của một năm nhiều nỗ lực với đầy trải nghiệm và là điểm mở đầu cho một năm mới nhiều dự định với kỳ vọng mới.

Top