Michell Obama

Gia đình Obama du lịch tốn gấp 225 lần một gia đình người Mỹ

Gia đình Obama du lịch tốn gấp 225 lần một gia đình người Mỹ

(TNO) Chi tiêu cho du lịch của gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiều gấp 225 lần chi tiêu trung bình của một gia đình Mỹ trong một chuyến du lịch kéo dài 7 ngày, Newsmax ngày 22.7 cho hay.

Top