Middlesex University

Học viện MAAC tuyển sinh nhiều chuyên ngành cùng cơ hội nhận học bổng lên đến 50%

Học viện MAAC tuyển sinh nhiều chuyên ngành cùng cơ hội nhận học bổng lên đến 50%

Trong năm 2022, Học viện kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình MAAC tuyển sinh 300 học viên trên toàn quốc ở các chuyên ngành VFX, 3D Animation và Game Art & Design.

Top