Miễn trừ thuế tự vệ

Miễn trừ thuế tự vệ cho 10 công ty nhập khẩu thép dây

Miễn trừ thuế tự vệ cho 10 công ty nhập khẩu thép dây

Bộ Công thương thông báo sẽ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2017.

Top