Sinh viên tài năng chương trình kỹ thuật điện tử viễn thông Trường ĐH Bách khoa Hà Nội	
 /// Ảnh: Thu Hương

Học sinh trường chuyên về đâu?

12
Theo con số ước tính của các trường đại học tốp trên, tỷ lệ thí sinh là học sinh trường chuyên đỗ vào các trường này khá cao. Với những trường có các lớp tài năng hoặc chương trình đào tạo tinh hoa, số lượng này áp đảo.