Mơ Hương Tích

Mơ Hương Tích - món quà quý trời ban

Mơ Hương Tích - món quà quý trời ban

Khi nhắc tới mơ, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới rừng mơ ở miền núi Tây Bắc như Mộc Châu, Sơn La… nhưng ở ngay Hà Nội, tại H.Mỹ Đức, cũng có vạt rừng mơ nức tiếng.

Top