mỏ khai thác

Ông Đinh Thế Huynh thị sát các mỏ khai thác 'bụi mù trời' ở Đà Nẵng

Ông Đinh Thế Huynh thị sát các mỏ khai thác 'bụi mù trời' ở Đà Nẵng

Sau khi kết thúc tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã thị sát các mỏ khai thác đất đá tại TP.Đà Nẵng đồng thời chỉ đạo các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Top