mối duyên màn ảnh

Trí Quang và Như Phúc tiếp tục mối duyên màn ảnh

Trí Quang và Như Phúc tiếp tục mối duyên màn ảnh

Có thể nói, Trí Quang và Như Phúc là hai diễn viên nên duyên “vợ chồng” nhiều nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Top