Môn lịch sử lựa chọn

Lịch sử là môn lựa chọn hay bắt buộc không thể 'thay đổi tùy ý'

Lịch sử là môn lựa chọn hay bắt buộc không thể 'thay đổi tùy ý'

Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có chương trình môn lịch sử , khi đã ban hành và triển khai thực hiện là công việc “đại sự quốc gia”, không thể thay đổi tùy ý, tùy tiện được.

Top