mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3339 mức độ Khó
Đời sống

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3339 mức độ Khó

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên , Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Top