muc ram me

Khô mực ram me, 'tuyệt phẩm' ngày mưa

Khô mực ram me, 'tuyệt phẩm' ngày mưa

0
(iHay) Mấy hôm nay trời như báo bão, dạo quanh hàng cá khô thấy ngay mấy anh mực cỡ nửa gang tay đã được phơi dăm nắng nhưng dẻo mềm.