Tập đoàn TH ra mắt trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL

Tập đoàn TH ra mắt trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL

17:44 26/09/2022 0

Bộ sản phẩm trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL là dấu ấn mới của Tập đoàn TH trên con đường phát triển hệ sinh thái thực phẩm, đồ uống với giá trị cốt lõi: “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Vì sức khỏe cộng đồng”.