my khong thang afghanistan

“Mỹ không thắng tại Afghanistan"

“Mỹ không thắng tại Afghanistan"

0
Ngày 13.6, bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố trước Quốc hội rằng quân Mỹ không ở thế thắng tại Afghanistan và cho biết ông đang soạn thảo một chiến lược mới, sẽ được công bố vào giữa tháng 7.