Năm 1938

Tranh của danh họa Phạm Hậu bán được 1,25 triệu USD

Tranh của danh họa Phạm Hậu bán được 1,25 triệu USD

Lần đầu tiên một bức tranh từng thuộc về bộ sưu tập cá nhân của Hoàng đế Bảo Đại được đưa ra đấu giá.

Top