Naro-1

Hàn Quốc tuyên bố vụ phóng vệ tinh thành công

Hàn Quốc tuyên bố vụ phóng vệ tinh thành công

(TNO) Vệ tinh khoa học của Hàn Quốc đã liên lạc với trạm mặt đất vào sáng nay 31.1, đánh dấu bước thành công trọn vẹn của sứ mệnh phóng vệ tinh đầu tiên của nước này.

Top