NATIVE

Keysight ứng dụng AI tối ưu hóa trải nghiệm trên điện thoại 5G

Keysight ứng dụng AI tối ưu hóa trải nghiệm trên điện thoại 5G

Keysight Technologies vừa giới thiệu các tính năng mở rộng của bộ giải pháp kiểm thử ứng dụng thiết bị Nemo Device Application Test Suite của công ty, khi ứng dụng công nghệ AI để tối ưu hóa trải nghiệm trên điện thoại 5G.

Top