New York Film Academy

Á hậu Hoàng My: "Người nổi tiếng khó sống thật với bản thân"

Á hậu Hoàng My: "Người nổi tiếng khó sống thật với bản thân"

Tâm sự trong tập 3 của digital series Vina Woman - Bản lĩnh Việt Nam , Á hậu Hoàng My cho rằng không dễ để những người nổi tiếng sống thật với bản thân dù họ là những người lựa chọn khác biệt và thành công nhờ khác biệt.

Top