ngan chan loi di

Khổ vì nhà không có đường vào

Khổ vì nhà không có đường vào

0
Tòa xử sơ và phúc thẩm đều đã tuyên thắng kiện, nhưng đương sự vẫn không thể bán nhà, cũng không ở được vì người thua kiện bít mất lối vào.