Ngân hàng đang có gần 800.000 tỉ đồng vốn rẻ

0 Thanh Niên Online

Lượng tiền gửi thanh toán của cá nhân trong hệ thống ngân hàng quý 3 năm 2021 tiếp tục tăng thêm 40.000 tỉ đồng, ghi nhận 3 quý tăng liên tiếp kể từ đầu năm đến nay.

Ngân hàng đang có gần 800.000 tỉ đồng vốn rẻ  - ảnh 1

Tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân quý 3 tăng

ngọc thắng

Ngân hàng nhà nước vừa mới công bố số liệu tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân quý 3 năm 2021 với mức tăng thêm 3,5 triệu tài khoản, lên 110,92 triệu tài khoản. Số dư tài khoản tăng thêm 40.000 tỉ đồng, lên 794.241 tỉ đồng. Đây là quý tăng thứ 3 liên tiếp của lượng tiền gửi trên tài khoản cá nhân và tăng 127.459 tỉ đồng so với đầu năm. Tài khoản thanh toán của cá nhân ở đây là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ.

Ngoài ra, số liệu thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng giảm giao dịch từ 132,348 triệu món của quý 2 xuống còn 102,982 triệu món trong quý 3 với giá trị 204.938 tỉ đồng. Thế nhưng giao dịch bằng hối phiếu, lệnh phiếu, thư tín dụng nội địa, giấy chuyển tiền, giấy chuyển khoản tăng hơn 2 triệu giao dịch, lên 18,576 triệu giao dịch với giá trị 1,191 triệu tỉ đồng.

Giao dịch thanh toán nội địa qua Internet và Mobil Banking quý 3 giảm về giá trị so với với quý 2. Số lượng giao dịch qua Internet 167,313 triệu món với hơn 8,444 triệu tỉ đồng; còn qua Mobil Banking tăng về số lượng giao dịch lên 506,596 triệu món với 4,993 triệu tỉ đồng. Không những vậy, giao dịch tại ATM và các thiết bị chấp nhận thẻ (POS/EFTP/EDC) cũng giảm trong quý 3 về cả số lượng và giá trị giao dịch. Số lượng giao dịch qua ATM còn 180,247 triệu giao dịch với hơn 513.657 tỉ đồng (giảm 216.260 tỉ đồng); còn qua thiết bị chấp nhận thẻ là 81,949 triệu giao dịch với 139.126 tỉ đồng (giảm hơn 34.000 tỉ đồng). Quý 3 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện phòng chống dịch, đây có thể là nguyên nhân làm cho các giao dịch giảm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm