Ngành khó tuyển

Ngành khó tuyển, đóng cửa hay phối hợp đào tạo ?

Ngành khó tuyển, đóng cửa hay phối hợp đào tạo ?

Một số ngành ở các trường ĐH đang trong tình trạng không tuyển sinh được, nên đóng cửa ngành hay tiếp tục tuyển sinh là bài toán 'đau đầu' với lãnh đạo nhiều trường hiện nay.

Top