Nghề bí ẩn

Khám phá “nghề bí ẩn”

Khám phá “nghề bí ẩn”

Biên tập báo chí được xem là một “nghề bí ẩn”. Thực tế, dạy viết báo thì có trường có lớp, nhưng dạy biên tập lại không, hoặc nếu có cũng chỉ qua loa, sơ sài.

Top