Nghị quyết 12 Bộ Chính trị

Tổng bí thư: 'Công an tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, làm việc bất chính'

Tổng bí thư: 'Công an tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, làm việc bất chính'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải tăng cường kiểm tra, giám sát để lực lượng công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh.

Top