Nhanh chóng chi hỗ trợ Covid-19 cho người dân

Nhanh chóng chi hỗ trợ Covid-19 cho người dân

0
Do tính chất cấp thiết của việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động vào thời điểm này, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cấp, ngành sớm lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho NLĐ.