nghien lam viec

Người già Nhật "nghiện" làm việc nhất

Người già Nhật "nghiện" làm việc nhất

0
Sau khi tiến hành một cuộc khảo sát tại nhóm nước công nghiệp, hãng bảo hiểm Axa (Pháp) phát hiện 40% người già Nhật Bản muốn tiếp tục làm việc sau khi về hưu, cao nhất trong nhóm được khảo sát và gấp 10 lần so với dân Pháp.