nghiện ngập ma túy

Nghẹt thở giải cứu con tin: 'Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết'

Nghẹt thở giải cứu con tin: 'Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết'

Người thân anh Quảng gào khóc thảm thiết, xin Sơn thả người nhưng Sơn gằn giọng, quát: “Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết”.

Top