nguồn gốc loài người

Khám phá mới về nguồn gốc loài người

Khám phá mới về nguồn gốc loài người

Các hài cốt hóa thạch cổ nhất của người thông minh vừa được phát hiện tại Ma Rốc đã làm lung lay giả thuyết về vị trí thật sự của Vườn địa đàng, tức cái nôi của nhân loại.

Top