Nguy Cơ Dịch Cấp Độ 3

Bình Phước: Ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, trên 50% xã nguy cơ dịch cấp độ 3, 4

Bình Phước: Ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, trên 50% xã nguy cơ dịch cấp độ 3, 4

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Bình Phước tăng nhanh, phần lớn là ca nhiễm trong cộng đồng. Hiện đã có trên 50% số xã đang ở nguy cơ dịch cấp độ 3, 4.

Top