Nguyễn Hoàng Group

Lễ ký kết hợp tác giữa Viva Consulting Service và Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng

Lễ ký kết hợp tác giữa Viva Consulting Service và Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng

Vào lúc 8g30 ngày 8.11.2022, tại ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Viva Consulting Service (VCS) và Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Hoa Sen, Đại học Gia Định).

Top