Nguyễn Thị Hồng Hải

Người phụ nữ suốt 10 năm chở miễn phí các em nhỏ khó khăn đi học

Người phụ nữ suốt 10 năm chở miễn phí các em nhỏ khó khăn đi học

Một phụ nữ ở Quảng Nam bỏ ngoài tai những lời “gièm pha” ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hằng ngày đưa đón miễn phí các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp.

Top