Nguyễn Thuyết Phong

GS-TS Nguyễn Thuyết Phong ưu tư với âm nhạc dân tộc

GS-TS Nguyễn Thuyết Phong ưu tư với âm nhạc dân tộc

Hơn 40 năm học tập, nghiên cứu, giảng dạy, giới thiệu âm nhạc dân tộc VN ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới để rồi khi về nước, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong càng ưu tư hơn vì “chúng ta có một gia tài âm nhạc mà chưa thật sự có những người hiểu biết nó có giá trị như thế nào”.

Top