Phạt kiểu... gãi ngứa

Phạt kiểu... gãi ngứa

3
Dư luận cho rằng, phạt như thế khác nào... gãi ngứa đối với những nhà hàng chuyên “chặt chém” khách du lịch.