nhà nước tài trợ

Dự án... đồng nát

Dự án... đồng nát

Dự án Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian VN được nhà nước đầu tư tới 150 tỉ đồng nhưng rốt cuộc nhiều “bách khoa thư” được làm ra đã bị bán “thanh lý theo giá đồng nát”. Nghe thật xót xa!

Top