nha so 10 pho downing

Kết quả tổng tuyển cử ở Anh: Ông Blair lập hat-trick

Kết quả tổng tuyển cử ở Anh: Ông Blair lập hat-trick

0
Thủ tướng Tony Blair sẽ tiếp tục làm chủ ngôi nhà số 10 phố Downing, sau khi kết quả kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử ở Anh cho thấy Công đảng do ông lãnh đạo đã giành 355/646 ghế trong khi đảng Bảo thủ được 197 ghế và đảng Dân chủ tự do 62 ghế... (tính đến lúc 11 giờ (giờ VN) tối qua khi 629/646 ghế được công bố).
Lịch sử về nhà số 10 phố Downing

Lịch sử về nhà số 10 phố Downing

0
10 Downing Street (thường được biết đến với tên Số 10) là địa chỉ nổi tiếng nhất ở London. Đó chính là dinh Thủ tướng Anh.