Đọc Hồ Biểu Chánh

Đọc Hồ Biểu Chánh

09:41 23/07/2013 0

Quãng 10 năm nay, sách của nhà văn Hồ Biểu Chánh được tái bản nhiều; gần đây, một số tác phẩm văn học phản ánh đặc sắc xã hội Nam bộ đầu thế kỷ 20 của ông cũng được dựng phim.