Nhà văn Nguyễn Bình Phương

Nhà văn Nguyễn Bình Phương đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2021

Nhà văn Nguyễn Bình Phương đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2021

Theo tin từ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam ngày 30.12, cuộc họp chung khảo vừa quyết định trao giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 cho tiểu thuyết Một ví dụ xoàng của nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Top