nhận chìm thải

Quy hoạch không gian biển để quản lý nhận chìm

Quy hoạch không gian biển để quản lý nhận chìm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Tùng (ảnh), Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế (Tổng cục Biển và hải đảo VN, Bộ TN-MT) trong bài trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên .

Top