Nhận diện phòng không

Hàn Quốc tố máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập ADIZ

Hàn Quốc tố máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập ADIZ

Quân đội Hàn Quốc triển khai chiến đấu cơ để phản ứng vụ 5 máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này vào ngày 18.12.

Top