nhập lậu vàng

Lo ngại độc quyền vàng miếng

Lo ngại độc quyền vàng miếng

Bản tin kinh tế vĩ mô do Ủy ban Kinh tế Quốc hội chủ trì vừa công bố, bày tỏ sự quan ngại của nhiều chuyên gia về tình trạng độc quyền vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới dự trữ ngoại hối; chênh lệch giá có thể kích thích hoạt động nhập lậu vàng.

Top