Những câu chuyện lý thú về ‘Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử’

0 Thanh Niên Online

Một công trình nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc của nhóm tác giả do PGS - TS Trần Thuận chủ biên, vừa ra mắt độc giả nhân ngày vui doanh nhân 13.10, đó là cuốn sách Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử được ghi chép là đã xuất hiện và làm giàu từ khá sớm. Từ đầu thế kỷ 20, nhất là sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản dân tộc của người Việt (nằm trong thành phần tư bản bản xứ, gồm người Việt và người Hoa đang trong quá trình hội nhập dân tộc Việt Nam về mặt kinh tế), đã đóng góp to lớn và chiếm một vị trí khá quan trọng.

Những câu chuyện lý thú về ‘Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử’ - ảnh 1

Bìa sách Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử vừa ấn hành

NXB

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước đi vào quỹ đạo của nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa với tinh thần hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó vai trò của các doanh nhân, doanh nghiệp không ngừng được khẳng định, nâng cao, để rồi sự ra đời Luật Doanh nhân, một mặt đáp ứng nhu cầu phát triển, mặt khác là một sự tôn vinh doanh nhân Việt Nam.

Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của nhóm tác giả do PGS - TS Trần Thuận chủ biên. Cuốn sách ngoài chương 1 có tính lý luận và chương 6 mang tính khái quát, nêu bật những đặc điểm cơ bản của doanh nhân Việt Nam từ trước đến nay, 5 chương còn lại, mỗi chương đề cập đến doanh nhân Việt Nam trong mỗi thời đoạn lịch sử với tình hình cụ thể của đất nước, giúp người đọc nhận thức đầy đủ hơn tính chất và đặc điểm của doanh nhân nước nhà.

Điều đáng lưu ý là cuốn sách này không tiếp cận và đi sâu vào vấn đề giai cấp xã hội mà chủ yếu xem xét ở góc độ cấu trúc nền kinh tế, thành phần kinh tế, sự chuyển biến của nền kinh tế đất nước cùng với sự hình thành và phát triển của doanh nhân Việt Nam. Cuốn sách được kết cấu thành 7 chương trải dài thành câu chuyện kể liền mạch: Từ thương nhân đến doanh nhân - Một vài khái niệm, Thương nhân Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược, Doanh nhân Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954, Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975, Doanh nhân Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến đầu thế kỷ XXI, Doanh nhân Việt Nam - Hành trang tiếp bước.

Trải qua bao thăng trầm, dẫu có lúc thành công hay thất bại nhưng các doanh nhân Việt Nam trong lịch sử luôn để lại nhiều bài học cho hậu thế và đã luôn đóng vai trò là đầu tàu trong việc phát triển kinh tế đất nước. Mới đây, Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách tỉ phú thế giới năm 2021, trong đó Việt Nam lần đầu tiên có 6 đại diện đã nói lên sự lớn mạnh của những khát vọng Việt và họ đang viết tiếp nhiều trang mới cho cuốn sách Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử ra mắt người đọc hôm nay.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm