Những ngôi sao sáng

Làm giáo dục phải rất chất lượng hoặc nên dừng lại...

Làm giáo dục phải rất chất lượng hoặc nên dừng lại...

Cứ vào cuối năm học, các học sinh trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ngôi Sao (Q. Bình Tân, TP.HCM) lại chuyền tay nhau cuốn kỷ yếu “Những ngôi sao sáng”. Sau một năm học tập rèn luyện, các học sinh tự hào nhìn lại mình và bạn bè qua từng trang kỷ yếu. Không chỉ vinh danh các học sinh giỏi, học sinh tiến bộ nhanh mà kỷ yếu còn dành những trang trang trọng cho các học sinh chơi thể thao hay, vẽ & múa đẹp, hoạt động Đoàn, Đội...

Top