Những tấm lòng vàng 12.11.2021

0 Thanh Niên

Bạn đọc giúp Nguyễn Thị Ba - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Tai ương ập xuống một gia đình nghèo; trên Thanh Niên ngày 20.3.2021; tiếp theo):

Chuyển khoản: ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; K.Quyen: 500.000 đồng; Le Hoang Minh Sang: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Linh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Hop: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Dang Khue: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phuc Linh Vivu: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Huu Tai: 2.000.000 đồng; Truong Viet Tuan: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Van Van: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Cong Duy: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Thao: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Thi Thai Nhu: 500.000 đồng; Nguyen Van Kien: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Quoc Trung: 100.000 đồng; Nguyen Huynh Buu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thi Hong Thu (cua sat Tien Thanh, H.Thap Muoi, tinh Dong Thap): 500.000 đồng; Nguyen Bao Long: 500.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Nguyen Kha Dai: 100.000 đồng; Le Van Minh Hieu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Kim Yen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Truong Thuong: 300.000 đồng; Dang Van Than: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Diem: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dao Hong Ha: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Chinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tan Huy: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Thieu Tien Tung: 100.000 đồng; Tran Van Ut: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Duc Thao: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Quoc Vu: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Tinh: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mai Thi Cam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thanh Xuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hung: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Huu Trieu: 300.000 đồng; Le Huyen Trang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vu Thi Loan: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Van Tham: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Dinh Thang: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Xuan Phu: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Quoc Thanh: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ngo Thai Son: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thuy Lan Hao: 300.000 đồng; Mai Nguyen Viet Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Xuan Bac: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Dinh Nam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Van Dinh: 100.000 đồng; Ha Thi Hai: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Manh Cuong: 200.000 đồng; Le Nhut Tri: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Cao Thi Phuoc Hien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Ngoc Truong: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Minh Tri: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lai Hong Hanh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Duong Quy Trung: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Thanh Tuyen: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Thi Khanh Linh: 200.000 đồng; Thai Van Xuong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Huu Tien: 100.000 đồng; Vo Nu Kim Duyen: 100.000 đồng; Diep Minh Hieu: 100.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Kim Chi: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Van Nam: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Ngoc Sang: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Khuong Thinh: 500.000 đồng; Ha Thi Ngoc Mai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Chau My Dung: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Duc Cao: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Anh Khoa: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Thanh Huyen: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo chong chi Bich Phuong (0909…281): 200.000 đồng; Doan Xuan Loc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 2.000.000 đồng; Vu Thi Hien: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hao: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phan Thi Thanh Nha: 300.000 đồng; Pham Ton Hoang Yen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi To Uyen: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 500.000 đồng; Phi Thi Lan Huong: 250.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Suong Thao: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thanh Phu: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Vuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Ngoc Nhu Quynh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Bao San: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Dự án kéo dài 13 năm vẫn dở dang

Dự án kéo dài 13 năm vẫn dở dang

Triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đắk Lắk) với vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng để cấp nước cho khoảng 15.000 ha cây trồng trong vùng tưới, điều tiết cắt giảm lũ vẫn chưa hoàn thành; công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư ì ạch kéo dài.

Trao tiền bạn đọc giúp những hoàn cảnh khó khăn

Trao tiền bạn đọc giúp những hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Báo Thanh Niên vừa trao số tiền 17.405.000 đồng bạn đọc đóng góp giúp ông Quách Minh Luân (49 tuổi, tên thường gọi là Bé), hiện tạm trú tại phòng trọ ở địa chỉ 236/16 Thái Phiên, P.8, Q.11, TP.HCM, là nhân vật trong bài viết Hoàn cảnh bi đát của người đàn ông kéo xe lôi đăng ngày 29.11.