Những tấm lòng vàng 9.12

0 Thanh Niên
Bạn đọc giúp Hoàng Văn Tuấn - Hải Dương (nhân vật được đề cập trong bài viết Nam thanh niên gặp nạn khi chống dịch Covid-19, trên Thanh Niên Online ngày 11.4.2020, tiếp theo):
Những tấm lòng vàng 9.12

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Van: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Vuong Thi Kim Chi: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Hong Ngoc: 1.000.000 đồng; Ta Huyen Linh: 200.000 đồng; Chu Hoang Tung: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Luu Thanh Long: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Huynh Bao Dung: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Lam Hoa: 100.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 200.000 đồng; Nghiem Xuan Thuy: 1.000.000 đồng; Mai Le Tuan Anh: 100.000 đồng; Lam Thi Thuy Hong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tra Giang: 100.000 đồng; Dam Duc Quynh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Tra: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thai: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bich Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi Loc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Ha: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Hai Minh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Pham Doan Trang: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; Nguyen Huu Thanh Thuy: 500.000 đồng; Ngo Ich Quan: 100.000 đồng; Ly Thao Linh: 1.000.000 đồng; Pham Thi Hong Thuy Duong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Thanh: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Thao: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Loi Phuong (Tan Hiep, Bien Hoa, Dong Nai): 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 4.000.000 đồng; Nguyen Huu Huynh: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Luong Thi Bay: 4.992.300 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Doan Quynh: 1.000.000 đồng; Nham Thi Thanh: 300.000 đồng; Hoang Mai Linh: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Thi Bich Thu: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 15.000.000 đồng; Dao Phung Dai: 50.000 đồng; Pham Thi Phuong Mai: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Khuong: 300.000 đồng; Doan Thi Hoa: 500.000 đồng; Tran Dang Linh: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Anh Dung: 200.000 đồng; Hoang Thi Ma: 500.000 đồng; Vu Thi Kim Ha: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm