Nỗi lo trường học xuống cấp

Nỗi lo trường học xuống cấp

Nỗi lo trường học xuống cấp

Hàng loạt điểm trường ở H.Long Phú (Sóc Trăng) đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho thầy và trò khi chuẩn bị bước vào năm học mới.

Top