nới lỏng quy định

Tin Covid ngày 13.3: Nhật Bản thay đổi khuyến nghị về đeo khẩu trang

Tin Covid ngày 13.3: Nhật Bản thay đổi khuyến nghị về đeo khẩu trang

Nhật Bản tiếp tục nới lỏng quy định phòng chống Covid-19, cho phép người dân tự do lựa chọn đeo khẩu trang hay không bắt đầu từ ngày 13.3, trong nỗ lực bình thường hóa hoạt động hằng ngày sau đại dịch.

Top