nội quy thi cử

Gian lận trong thi cử ngày xưa: Tuồn đề thi cho thí sinh, đi thi hộ

Gian lận trong thi cử ngày xưa: Tuồn đề thi cho thí sinh, đi thi hộ

'Phép cấm không nghiêm thì không trừ được thói gian dối, chọn lọc không tinh vi thì không lấy được thực tài', câu nói của vua Lê Hiến Tông (trị vì 1498 - 1504) vào năm 1499, xét ra thời nào cũng đúng.

Top