NTM Mạnh Tưởng

NTM Mạnh Tưởng: Ngừng học hỏi, là ngừng phát triển!

NTM Mạnh Tưởng: Ngừng học hỏi, là ngừng phát triển!

Cũng như nhiều NTM khác, mỗi người đến với nghề tóc theo một cơ duyên khác nhau, nhưng đều cùng có chung một sự đam mê không ngừng nghỉ.

Top