Doanh nghiệp hứa hỗ trợ người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

Doanh nghiệp hứa hỗ trợ người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

0

Ngày 3.5.2018, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Việt - Lào thuộc tổng công ty này cùng lãnh đạo UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã tổ chức đối thoại với 4 hộ dân có giếng nước bị nhiễm dầu trong sự cố rò rò rỉ tẹc dầu 25.300 lít từ kho trung chuyển thạch cao của Công ty TNHH Việt - Lào.