Trắng đêm chăm hổ đẻ

Trắng đêm chăm hổ đẻ

0
Tối 7.7.2015 là một buổi tối đặc biệt trong lịch sử 150 năm Thảo Cầm Viên Sài Gòn, bởi lần đầu tiên tại VN có 3 chú hổ trắng bengal chào đời trong môi trường nuôi nhốt.