Những khung cửa sổ

Những khung cửa sổ

08:45 05/06/2016 0

Hồi còn bé, nhà tôi có cái máy cassette đặt trên đầu giường. Mỗi sáng, mẹ tôi thức dậy rất sớm, mở nhạc, vừa làm việc nhà vừa lắng nghe.