Phải 'sạch' ngay từ cách làm

Phải 'sạch' ngay từ cách làm

05:58 26/05/2022 1

Mang danh công ty 'phát triển nông nghiệp sạch', lẽ ra phải cho ra những sản phẩm sạch, luôn giữ môi trường sạch trong mọi hoàn cảnh...